Site Overlay

Jaki serwis celny wybrać?

Działania polegające na imporcie, eksporcie oraz tranzycie wymagają stosowanej dokumentacji, która przedstawiona zostanie właściwym organom celnym. Obsługa działań celnych wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego zadania tego rodzaju zlecane są odpowiednim serwisom celnym.

Jak działa serwis celny?

Serwis celny to firma, która świadczy swoim klientom usługi z zakresu obsługi działań celnych. Klient udziela pracownikom tego rodzaju agencji pośrednictwa, dzięki czemu mogą oni prowadzić dokumentację związaną z działaniami celnymi, składać odpowiednie wnioski, a także wykazywać kwoty koniecznych do zapłaty należności.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze agencji celnej?

Obsługa celna powinna być świadczona przez specjalistów, którzy biegle orientują się w aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Najlepiej wybrać polecaną przez klientów firmę. Renomę agencji zwiększa również liczba lat na rynku oraz historia obsługi poważanych firm. W przypadku korzystania z usług agencji celnej należy pamiętać o tym, że za wszelkie działania przedstawiciela odpowiada klient, który wydał dane upoważnienie.

Zakres obsługi celnej

Do podstawowych usług świadczonych przez agencje celne zalicza się przede wszystkim dokonywanie właściwych zgłoszeń celnych. Agencja celna ma również za zadanie skompletować i właściwie wypełnić dokumentację, która okazywana jest służbą celnym w przypadku importu lub eksportu towarów. Serwis może na wniosek klienta wnioskować również o skład celny, który pozwala odłożyć w czasie konieczność uiszczenia cła oraz podatku w przypadku wwozu towarów na teren kraju. Sprawdź https://logit.com.pl/obsluga-celna-logit/.