Site Overlay

Organizacja transportu drogowego

Organizacja transportu drogowego jest istotnym elementem podczas prowadzenia działalności związanej z transportem drogowym. Transport drogowy jest jedną z największych gałęzi transportu.

Organizacja transportu drogowego

transport drogowy towarów
Tutaj znajdziesz właściwą ofertę

Za organizację transportu drogowego można uznać wszelkie procesy, które polegają na posiadaniu możliwości wyboru adekwatnej technologii transportu do prowadzonej działalności. Najlepsze efekty będą widoczne w przypadku dobrego dostosowania technologii transportu do specyfiki prowadzonej działalności transportowej. Technologia transportu jest pojęciem szeroko definiowanym. Można ją określić jako szereg odpowiedniego rodzaju operacji, zróżnicowanych metod oraz różnych wykonywanych czynności. Celem połączenia tych wszystkich elementów jest realizacja usług przewozowych oferowanych przez dane przedsiębiorstwo. Usługi przewozowe obejmują zarówno przewóz pasażerów, jak i przewóz ładunków.

Środki transportu

Transport drogowy wykonywany jest przy użyciu różnego rodzaju środków transportu. Ich podstawowy podział obejmuje środki transportu, które służą do przewozu pasażerów oraz środki transportu, które są wykorzystywane do przewozu różnego rodzaju ładunków. Wśród środków transportu do przewozu ładunków można wymienić między innymi różnego rodzaju samochody ciężarowe oraz dostawcze, a także pociągi drogowe oraz ciągniki. Natomiast środki transportu do przewozu osób dzielą się na indywidualne środki transportu oraz zbiorowe środki transportu.