Site Overlay

Procesy logistyczne

Proces logistyczny jest jednym z elementów dziedziny takiej jak logistyka. Jest on jej niezwykle istotnym aspektem.

Czym jest proces logistyczny?

doradztwo logistyczne

Za proces logistyczny można uznać uregulowany oraz w pełni uporządkowany łańcuch operacji. Jest on bezpośrednio związany z przepływem materiałów, który występuje w danym przedsiębiorstwie. Proces logistyczny obejmuje takie działanie jak fizyczne przemieszczanie się towarów takich jak produkty, materiały czy też surowce. Produkty te przechodzą przez kolejne etapy działalności danego przedsiębiorstwa, aż do zrealizowania pierwotnego celu. Proces logistyczny obejmuje przejście danego produktu, które jest realizowane od nabycia produktu do jego wysyłki.

Zasady procesów logistycznych

Wszelkie procesy logistyczne, które przeprowadzane są w danym przedsiębiorstwie powinny być realizowane w odniesieniu do zasady 7R (7 Right). Zasada 7R określa sposoby postępowania z produktami takimi jak towary, materiały czy surowce. Postępowanie to powinno uwzględniać cel realizowany przez przedsiębiorstwo, a także wszystkie jego etapy. Zasada 7R (7 Right) obejmuje siedem elementów. Podstawowym z nich jest właściwy produkt, który powinien być posiadany przez przedsiębiorstwo we właściwej ilości, we właściwym stanie, na właściwym miejscu, we właściwym czasie. Powinien on posiadać także właściwą cenę oraz być przeznaczony dla właściwego klienta. Spełnienie tej zasady sprawia, że procesy logistyczne przebiegają w pełni efektywnie.