Site Overlay

Usługi logistyczne

Operator logistyczny jest podmiotem, który świadczy szeroko pojęte usługi logistyczne. W ich skład wchodzą głównie takie działania jak przewóz towaru, a także jego dystrybucja i magazynowanie.

Zadania operatora logistycznego

Obsługa logistyczna

Zakres zadań, które są regularnie wykonywane przez operatora logistycznego, jest dość rozległy. Wśród nich w szczególności można wymienić szeroko pojętą obsługę klienta, w skład której wchodzą takie elementy jak logistyczna obsługa klienta czy też doradztwo dla klienta o charakterze logistycznym. Podmiot taki jak operator logistyczny zajmuje się także działaniami takimi jak logistyka magazynowa oraz logistyka dystrybucji. Prowadzi on również wszelką niezbędną dokumentację związaną z funkcjonowaniem firmy oraz wykonuje rozliczenia kosztów, które wynikają z prowadzonej działalności.

Działania operatora logistycznego

Zadania operatora logistycznego wykonywane są poprzez szereg różnego rodzaju podejmowanych działań. Ich podstawą jest prognozowanie popytu, określanie lokalizacji zakładów i składów produkcyjnych, a także koordynację procesów związanych z zaopatrzeniem. Główne działania podejmowane przez operatora logistycznego to realizacja zamówień, dbanie o obsługę klienta, a także pakowanie, transport i składowanie produktów, materiałów i surowców wraz z przyjmowaniem ewentualnych zwrotów. Wszelkie te czynności przyczyniają się do efektywnego funkcjonowania operatora logistycznego.