Site Overlay

Czym jest transport krajowy? – Podstawowe informacje o niektórych głównych definicjach

Transport to przemieszczanie ludzi, towarów i usług z jednego miejsca do drugiego. Termin ten może być używany na wiele różnych sposobów w zależności od kontekstu. Wiele osób używa słowa „transport” w odniesieniu wyłącznie do transportu drogowego, takiego jak jazda samochodem, jazda autobusem czy lot samolotem. Istnieje jednak wiele innych form transportu niezmotoryzowanego, które są równie ważne i zasługują na uznanie podczas dyskusji na temat sposobu przemieszczania ludzi i rzeczy w naszych społecznościach. Większość z tych innych form transportu istnieje wewnątrz kraju, a nie pomiędzy nim. Mogą to być koleje lub inne formy intermodalnego transportu towarowego, promy lub śródlądowe drogi wodne dla pasażerów, a nawet lotnictwo dla podróży długodystansowych. Ogólnie rzecz biorąc, są one określane jako transport krajowy, ponieważ nie przemieszczają się pomiędzy różnymi krajami (chyba że mówimy o żegludze międzynarodowej).

Co to jest transport krajowy? – Terminologia

transport krajowy

Transport krajowy to przemieszczanie się ludzi i towarów pomiędzy miastami, krajami i regionami. Ogólnie rzecz biorąc, transport krajowy to każdy rodzaj transportu, który odbywa się w obrębie tego samego kraju. Odróżnia się go od transportu międzynarodowego, który obejmuje przemieszczanie się ludzi i towarów pomiędzy krajami.

W tym artykule przeanalizujemy poszczególne rodzaje transportu krajowego, omawiając zalety i wady każdego z nich. Porównane zostaną również różne rodzaje transportu krajowego dostępne dla mieszkańców różnych krajów.

Transport krajowy kolejowy

Transport kolejowy to przemieszczanie się ludzi i towarów za pomocą specjalnie zbudowanych pociągów lub wagonów kolejowych, które poruszają się po specjalnie zbudowanych szynach. Pociągi te mogą być zarówno pojazdami przewożącymi towary, jak i pociągami pasażerskimi. Koleje w XIX i na początku XX wieku należały do najbardziej zaawansowanych na świecie. Połączyły one główne miasta i były podstawą szybkiego rozwoju transportu i handlu. Większość krajów uprzemysłowionych rozwinęła kompleksową sieć kolejową na początku XX wieku. Koleje działają na sieci specjalnie zbudowanych torów kolejowych.

Transport krajowy morski

Transport morski, określany również jako transport oceaniczny, obejmuje przemieszczanie ludzi i towarów drogą morską. Może on mieć miejsce w dowolnym miejscu na świecie i może być realizowany w różnych formach, w tym przez statki oceaniczne, żeglugę przybrzeżną, a nawet fracht lotniczy. Transport oceaniczny jest szczególnie ważny przy przemieszczaniu dużych i/lub ciężkich przedmiotów, takich jak łatwo psujące się towary i minerały. Transport oceaniczny jest również ważny dla handlu międzynarodowego, ponieważ jest często szybszy i tańszy niż fracht lotniczy. W wielu krajach transport oceaniczny jest podstawowym sposobem przemieszczania się ludzi i towarów z jednej części kraju do drugiej. Transport oceaniczny jest również ważny dla podróży na duże odległości, zwłaszcza dla podróży międzykontynentalnych.

Transport krajowy lotniczy

Transport lotniczy to przemieszczanie ludzi i towarów za pomocą samolotów. Transport lotniczy jest szczególnie ważny dla podróży długodystansowych, ponieważ jest szybszy i bardziej niezawodny niż wiele innych form transportu. Transport lotniczy pozwala także ludziom podróżować do miejsc, do których nie mogliby dotrzeć w żaden inny sposób. Na przykład, wiele osób może podróżować do odległych części świata tylko podczas kilku krótkich miesięcy w roku, kiedy Ziemia znajduje się na drodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ludzie ci nie mogą spędzić żadnego czasu w kraju, więc transport lotniczy jest jedynym sposobem, w jaki mogą podróżować. Transport lotniczy jest również wykorzystywany do przewozu pasażerów oraz do niektórych form transportu towarowego. Transport lotniczy jest szczególnie powszechny w przypadku podróży między dużymi miastami, podróży międzykontynentalnych i wielu innych podróży długodystansowych.