Site Overlay

Druk dyplomów i świadectw w drukarni

Dyplomy i certyfikaty są wykorzystywane do oceny osiągnięć danej osoby. Często są one prezentowane w uroczystej atmosferze, w obecności dużej liczby osób. Dyplomy i certyfikaty są przyznawane uczestnikom konkursów oraz pracownikom firmy za ich osobisty wkład w rozwój korporacji. Dyplomy mogą być również wykorzystywane do potwierdzenia umiejętności nabytych przez daną osobę lub ukończenia programu edukacyjnego.

Świadectwa i dyplomy do druku – wymagania 

Dyplomy do druku i świadectwa są bardzo ważne dla człowieka w celu potwierdzenia poszczególnych osiągnięć. Nie są one tylko dokumentem, ale prawdziwą nagrodą, którą można pokazać osobom z otoczenia. Często dyplomy i certyfikaty są wystawiane w biurze w pobliżu miejsca pracy danej osoby, więc muszą być reprezentacyjne.

Dużą wagę przywiązuje się do wyglądu dyplomu i świadectwa. Powinien on świadczyć o randze dokumentu, dla którego opracowany jest określony układ graficzny z obowiązkowymi polami do wpisania imienia i nazwiska. Można również zastosować specjalne techniki druku, aby projekt nie był monotonny.

Ważne jest również, aby dokument nagrody był trwały. Aby to zrobić jako nośnik wybierz gęste materiały, na których obraz jest przechowywany przez długi czas.

Wybór materiału na dyplomy do druku i świadectwa

Obecnie produkty nagradzane mogą być drukowane na papierze powlekanym, kartonie, folii plastikowej, akrylu i PVC, na metalu.

Bardzo popularny jest papier i tektura powlekana. Możliwy jest dobór materiału o dowolnej gęstości, zastosowanie dowolnych metod druku oraz dostępnych metod obróbki po druku. Papier powlekany jest wymagany przy produkcji dużej ilości dyplomów i listów, a na kartonie można stworzyć limitowaną ilość produkcji nagród, zwiększając tym samym ich ekskluzywność.

Duża trwałość i wytrzymałość dyplomów oraz dyplomów tworzonych na plastiku, akrylu i metalu. Każdy z tych materiałów ma swoje własne zalety wytwarzanych produktów.

Plastik jest najtańszym materiałem spośród wszystkich trwałych. Dokument taki może być opatrzony hologramem firmowym, pieczęcią i znakiem towarowym. Zastosowanie złotego lub srebrnego tła daje ciekawy efekt.