Site Overlay

logistyka magazynowa obsługa magazynu

Logistyka magazynowa to wszystkie czynności wykonywane w zakresie planowania i zarządzania ładunkami, a także ich obsługi – przyjęcia, składowania i wysyłki. Jej celem jest kontrolowanie i monitorowanie przepływu ładunków podczas ich składowania, a także dopasowywanie dostępnych zasobów do bieżącego zapotrzebowania w celu wydajnego funkcjonowania obiektu.

Logistyka magazynowa – usługi

logistyka konteneryW ramach logistyki magazynowej realizowane są konkretne usługi i zadania, w tym takie jak:

  • nadzór nad dokumentacją,
  • kontrola ilościowo-jakościowa,
  • sortowanie,
  • kontrola towarów niezgodnych,
  • paletyzacja,
  • informacja o przyjętej dostawie.

Szukając firmy która pomoże nam z zadaniem jakim jest logistyka magazynowania warto skorzystać z firmy Logit, która kompleksowo zajmuje się całym procesem na terenie całej Polski.

Jakie są cele logistyki magazynowej?

Obsługa magazynu powinna spełniać określone zadania. Najważniejszym z nich jest ograniczenie kosztów operacyjnych przy równoczesnym zachowaniu optymalnego poziomu świadczonych usług. Cel ten można osiągnąć poprzez realizację ważnych działań. W związku z tym logistyka magazynowa opiera się na maksymalizowaniu powierzchni magazynowania poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, jak i prawidłową rotację towaru oraz utrzymywanie porządku. Kluczem do realizacji wyznaczonych celów jest efektywne wykorzystanie urządzeń przeładunkowych, a także optymalizacja pracy operatorów. Obsługa magazynu ma również za zadanie ułatwić dostęp do obsługiwanych towarów, niezależnie od bieżącego procesu magazynowania. Wszystkie te działania nie są możliwe bez dbałości o jak najwyższe standardy bezpieczeństwa pracowników, a także magazynowanych towarów.