Site Overlay

Rynek energii- dystrybucja i handel

Rynek energii zarówno w naszym kraju, jak i innych krajach jest niezwykle złożonym procesem. Można porównać go do swoistego łańcucha w którym każde z ogniw spełnia niezwykle ważną funkcję. Okazuje się, że wszystko zaczyna się od wytwórców, którymi są elektrownie systemowe, a także elektrownie opierające swoją produkcję na OZE czyli odnawialnych źródłach energii. Niemniej jak rynek energii przedstawia się pod względem dystrybucji i handlu?

Rynek energii- dystrybucja

Na rynku energii dystrybucja prądu odbywa się za pośrednictwem Operatora Systemu Przemysłowego. To jego zadaniem jest doprowadzenie energii elektrycznej bezpośrednio od wytwórcy do klienta finalnego. Co więcej może on do tego wykorzystać linię niskiego, średniego lub także i wysokiego napięcia. W przypadku większości spółek wytwarzanie i obród odbywa się na zasadzie konkurencji, jednak działalność sieciowa stanowi swojego rodzaju monopol. Nabywcy nie mają możliwości wyboru operatora, który będzie dostarczał energię, jednak mają możliwość wyboru sprzedawcy.

Rynek energii- handel

rynek energii

Rynek energii to również handel wytworzonym zasobem. W naszym kraju handel ten odbywa się w zakresie trzech zasadniczych segmentów rynku. Zaliczają się do nich:

  • segment kontraktowy
  • segment giełdowy
  • segment bilansujący

Oczywiście nie jest tajemnicą, że na rynku energii najważniejszym segmentem w zakresie handlu jest segment kontraktowy. To właśnie w jego obrębie sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na zasadzie dwustronnych kontraktów. Zawierane są one zarówno przez wytwórców energii, a także przez firmy, które nią handlują. Tak więc to one są finalnie odpowiedzialne za dostarczenie jej do odbiorcy końcowego. Kontrakty dwustronne są niezwykle praktycznym rozwiązaniem, gdyż pozwalają na uniknięcie konkretnych wahań cenowych na rynku energii elektrycznej, a także pozwalają one na uniezależnienie się od zmienności popytu. To właśnie tego typu kontrakty stanowią aż 40% wszystkich umów zawieranych na rynku energii elektrycznej.