Site Overlay

Transport drogowy towarów – wady i zalety rozwiązania

Logistyka transportu obejmuje różne działania, związane z przemieszczaniem produktów, niezbędnych do prawidłowego wykonywania działań przez daną jednostkę, z wykorzystaniem różnorakich dostępnych środków. Ze względu na elastyczność oferowanych rozwiązań największą rolę w opisywanych procesach zajmuje jednak transport drogowy towarów.

Transport drogowy i jego rola w logistyce

agencja celnaTransport drogowy towarów zajmuje kluczowe miejsce w działaniach logistycznych przedsiębiorstw z kilku względów:

  • jest jednym z najbardziej dostępnych środków przemieszczania produktów i surowców, co wynika z bardzo wysokiej gęstości rozmieszczenia infrastruktury drogowej, szczególnie porównaniu do sieci kolejowej czy sieci dróg wodnych śródlądowych,
  • jest stosunkowo tani, a usługi w jego zakresie – łatwo dostępne,
  • możliwe jest zastosowanie wielu różnych środków transportowych, zarówno uniwersalnych, jak i wyspecjalizowanych.

Dzięki opisanym powyżej czynnikom logistyka transportu, szczególnie realizowana na krótkich i średnich dystansach, opiera się obecnie w wielu krajach właśnie na tym segmencie rynku przewozów. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się nie wykonywać czynności przewozu sami, wybierając profesjonalny transport drogowy towarów z firm zewnętrznych.

Transport drogowy towarów i jego ograniczenia

Niestety, transport drogowy towarów ma również swoje wady. Sieć dróg, jakkolwiek gęsta, nie jest nieograniczona, a duży ruch pojazdów może prowadzić do znacznych opóźnień w wyniku tamujących płynny przejazd korków. Również kwestie, związane z ochroną środowiska, są w wielu wypadkach przedstawiane jako argument za koniecznością ograniczenia znaczenia przewozów drogowych w logistyce transportu.

W praktyce nie organizuje się również transportu tego typu w przypadku konieczności przemieszczenia towarów na duże odległości – w takiej roli znacznie lepiej sprawdzają się przewozy morskie lub powietrzne.