Site Overlay

Kategoria: biznes

skład celny

Jaki serwis celny wybrać?

Działania polegające na imporcie, eksporcie oraz tranzycie wymagają stosowanej dokumentacji, która przedstawiona zostanie właściwym organom celnym. Obsługa działań celnych wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego zadania tego rodzaju zlecane są odpowiednim serwisom celnym.